• Onze modules en licenties 2017

  Welke licentie past bij U?

  Vraag nu een demo aan
 • Inlezen van portefeuilles

  Met onze Excel import/export module kunt u eenvoudig grote portefeuilles inlezen.

Overzicht van verschillende modules & licenties

Welke module past bij u?

Woningcorporatie

Taxaties

Wilt u als woningcorporatie uw vastgoedportefeuille waarderen conform marktwaarde in verhuurde staat, geheel volgens de het rapport “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” De Woningcorporatiemodule is net zoals alle modules een web-based oplossing. Middels de Excel import/export kunt u eenvoudig grote portefeuilles importeren en exporteren.

Commerciële

Taxaties

Dit betreft de basis commercieel vastgoed module van fluX. Deze module is beschikbaar is voor iedere taxateur. Hiermee kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie of als een belegging.

Wooncomplex

Taxaties

Deze module maakt het mogelijk voor woningcomplexen om op zowel complexniveau als woningniveau gegevens in te voeren en te verwerken. Vervolgens worden zowel een uitpond als doorexploitatie scenario uitgewerkt.

Residuele grondwaarde

Taxaties

Met deze module van fluX kunt u een berekening maken van een residuele grondwaarde voor een taxatie van een (her)ontwikkeling. De module bevat zowel commerciële eenheden als woningen en is in staat kleine maar ook omvangrijke ontwikkelingen te taxeren.

Exploitatie gebonden

Taxaties

Deze module is een uitbreiding op de commercieel vastgoedmodule (BEL/EGB) waar een extra scenario wordt uitgewerkt voor het waarderen van een exploitant. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken. De taxateur geeft in de rapportage aan welke van de berekende waarden de markt weerspiegelt.

Agrarisch & landelijke

Taxaties

Deze module (agrarisch en landelijk vastgoed) is een variant van de exploitatiegebonden module die de waarde voor de exploitatie van de boerderij berekent. De module heeft een verkorte (saldo methodiek voor veehouderij) en een uitgebreide exploitatie rekenmethodiek (voor glas tuinbouw) alsmede een markthuur scenario (onder andere paardenhouderij) op basis waarvan gewaardeerd kan worden.

Portfolio

Taxaties

Met de portfoliomodule kunt u niet alleen op portefeuilleniveau waarderen maar ook het toevoegen van verschillende types financiering behoort tot de mogelijkheden. Deze zeer uitgebreide module komt met een groot aantal functionaliteiten en rapportages zoals; rendement risicoanalyse, financierings- aanvraag, cash flow prognose, verkoop rapport etc..

Taxatiemanagement

Workflow

Deze module is voor gebruikers – die binnen uw organisatie – een coördinerende rol vervullen met betrekking tot taxaties die gebruik maken van o.a. de ABN AMRO workflow. Met het gebruik van deze module zijn uw medewerkers in staat om u op een efficiënte wijze te ondersteunen bij de workflow stappen van het taxatieproces.

Overzicht van onze licenties en prijzen voor 2018

Let op! Per 1 januari 2017 nieuwe naamgeving van onze licenties
Voorheen MKB abonnement = GO Licentie | Voorheen Basis abonnement = PRO Licentie

 • — Max —
  Licentie*

  EUR 2.740,-
  (per jaar excl. BTW)
  *

 • Aantal complexen
 • Commerciële taxaties
 • Wooncomplex taxaties
 • Residuele grondwaarde
 • Exploitatie gebonden
 • Taxatiemanagement
  o.a. t.b.v. ABN AMRO
 • Portfoliomodule
 • Woningcorporatiemodule
 • Excel import- export module
 • Digitaal archief
 • Samenwerken buiten eigen organisatie
 • Koeter VEX Data
 • BIM Media VEX data
 • Tiara referenties
 • — Max —
  Licentie*

  EUR 2.740,-
  (per jaar excl. BTW)
  *

 • Onbeperkt
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Nee | Ja indien u over een boekje beschikt
 • Nee | Ja indien u over een boekje beschikt
 • Nee | Ja indien u over Tiara account beschikt
 • — Pro —
  Licentie*

  EUR 1.320,-
  (per jaar excl. BTW)*

 • Onbeperkt
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee | Ja, EUR 230,- p/j
 • Ja
 • Nee | Ja indien u over een boekje beschikt
 • Nee | Ja indien u over een boekje beschikt
 • Nee | Ja indien u over Tiara account beschikt
 • — Go —
  Licentie*

  EUR 660,-
  (per jaar excl. BTW)
  *

 • Max 10
 • Ja
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee | Ja indien u over een boekje beschikt
 • Nee | Ja indien u over een boekje beschikt
 • Nee | Ja indien u over Tiara account beschikt
 • Overzicht
  Verplichte
  trainingen*

  Kosten (excl. BTW)*

 • NVT
 • Ja** | € 435,-
 • Ja | € 435,-
 • Ja | Mentorschap
 • Ja | Mentorschap
 • Ja | € 100,-
 • Ja | Mentorschap
 • Ja | € 435,-
 • NVT
 • NVT
 • NVT
 • Nee | Ja indien u over een boekje beschikt
 • Nee | Ja indien u over een boekje beschikt
 • Nee | Ja indien u over Tiara account beschikt

De prijzen zijn gelijk aan de afgeronde prijzen 2017 verhoogd met de CPI index voor alle huishoudens, november 2017 = 1,5% inflatie.

**Let op! Als u kiest voor een gebruikslicentie via TMI (Taxatiemanagementinstituut) dan zijn afwijkende educatie eisen van toepassing.
TMI verplicht haar leden een basiscursus te volgen van 2 dagdelen, de kosten voor deze training zijn EUR 800,-

Welke licentie past bij U?

Een flux of TMI licentie

Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunt u kiezen
om een licentie via fluX of TMI af te sluiten..

fluX licentie

flux-commerciele-taxatiesVanaf januari 2015 is het ook mogelijk om een gebruik te maken van de taxatie module zonder lid te worden van TMI. Dit betekent echter wel dat u geen taxatierapport kan uitdraaien voorzien van een TMI logo. U kunt op alle rapporten wel uw eigen logo plaatsen.

TMI licentie

tmi-commerciele-taxaties-3Taxatie professionals kunnen zich via de website van TMI aanmelden. U dient als taxateur wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Het uiteindelijke resultaat is een volledig onderbouwd taxatierapport voorzien van het TMI logo.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Voor wie

Het Taxatie Management Systeem van fluX is ook geschikt voor vastgoed professionals die niet noodzakelijk behoefte hebben aan een TMI rapport. Met deze module kunt u zelf uw waarderingen uitvoeren inclusief uitgebreide rapportages.

Aanmelden

U kunt zich voor de fluX taxatiemodule online aanmelden. Als uw aanmelding is afgerond dan ontvangt u een persoonlijke inlognaam en toegangscode vanaf dat moment kunt u gebruik maken van onze module.

Voor wie

Het Taxatie Management Systeem is bestemd voor elke gekwalificeerde taxateur die hiermee wil werken en voldoet aan de voorwaarden die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn. Het systeem werkt met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©, die gebaseerd is op reeds bestaande theoretische en praktische normen. Het systeem is daarmee RICS Red Book en IVS/IFRS proof. Het Taxatie Management Systeem bevat twee elementen: een rekenmodel en een modeltaxatierapport.

Aanmelden

U kunt zich als taxateur online aanmelden via de website van TMI (Taxatie Management Instituut). Voor de aanmelding is een procedure opgesteld, als taxateur dient u eveneens aan een aantal eisen en voorwaarden te voldoen voor info zie www.taxatiemanagementinstituut.nl. Als uw aanmelding is afgerond dan ontvangt u een persoonlijke inlognaam en toegangscode vanaf dat moment kunt u gebruik maken van onze module.