• Inlezen van portefeuilles

    Met onze Excel import/export module kunt u eenvoudig grote portefeuilles inlezen.

Waarderen conform marktwaarde

Wilt u als woningcorporatie uw vastgoedportefeuille waarderen conform marktwaarde in verhuurde staat, geheel volgens de het rapport “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” van het Centraal Fonds Volkshuisvesting aan Minister voor Wonen en Rijksdienst. Het web-based Taxatie Management Systeem (TMS) van fluX biedt u de oplossing!

Volledige verantwoording af te leggen

ToezichthouderSinds  januari 2015 is het adviesrapport “Advies uitwerking marktwaarde in verhuurde staat” van Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) aan Minister voor Wonen en Rijksdienst openbaar. Het CF adviseert de Minister om Woningcorporaties in de gegevensopvraging via CorpoData over verslagjaar 2015 informatie te laten aanleveren over de marktwaarde in verhuurde staat. Deze waarderingen volgen hierbij het adviesrapport en het daarbij behorende waarderingshandboek “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat”. Daarnaast dienen Woningcorporaties uiterlijk met ingang van verslagjaar 2016 volledige verantwoording af te leggen in de jaarrekening volgens de rekenmethodiek zoals beschreven in het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde”

Download hier onze “Woningcorporatie brochure en Buinesscase “WS Den Helder”


Download “Brochure Woningcorporatiemodule” fluX-TMS-Woningcorporaties-nov-2016.pdf – 176 keer gedownload – 758 KB


Download “Businesscase "WS Den Helder"” businesscase-denhelder-1.pdf – 147 keer gedownload – 3 MB

Een partner met ervaring

tmiHet TMS van fluX heeft zich bewezen bij taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedbranche, op dit moment gebruiken bijna 500 taxateurs deze module om commercieel en residentieel vastgoed te waarderen. Het systeem is online beschikbaar, het is daarom niet noodzakelijk om software te installeren op uw computer. Vanaf ieder willekeurig werkstation kunt u direct aan de slag. De waardering blijft digitaal geregistreerd en kan als PDF op uw eigen server worden opgeslagen. Ook kunt u taxateurs en / of medegebruikers toegang verlenen tot één enkel complex of de gehele portefeuille.

De oplossing voor woningcorporaties

wocoHet Taxatie Management Systeem (TMS) van fluX biedt Woningcorporaties de mogelijkheid om volgens het adviesrapport “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” en het daarbij behorende waarderingshandboek de marktwaarde in verhuurde staat te bepalen. Hierbij kunt u de keuze maken, zoals in het adviesrapport beschreven, tussen een “Basis” en/of “full” versie met daarin verwerkt de normen volgens het Waarderingshandboek. Daarnaast hebt u de beschikking om een waardering te maken op basis van vrije invoer, hierbij wordt geen rekening gehouden met de normen vanuit het waarderingshandboek. Bij alle drie de versies worden wooncomplexen altijd doorgerekend volgens het doorexploitatie en uitpondscenario.

Hoe werkt het TMS

U hebt de mogelijkheid om meerdere portefeuilles aan te maken met daaronder één of meer complexen met verhuurbare eenheden. Het aantal portefeuilles, complexen en verhuurbare eenheden zijn ongelimiteerd en kunnen worden aangemaakt door het inlezen (importeren) van een excel-bestand. Deze stap kunt u zelfstandig (meermaals) uitvoeren, is eenvoudig, snel en efficiënt. Daarnaast bestaat er tevens de mogelijkheid om handmatig in het systeem complexen en / of verhuurbare eenheden aan te maken.

 Vervolgens kunt u starten met de waardering van uw vastgoedportefeuille of een complex toekennen aan een taxateur die vervolgens een externe waardering kan uitvoeren c.q. valideren. Bij de externe waardering kunt u door middel van een workflow-schema de status van de waardering volgen totdat deze in conceptvorm bij u wordt afgeleverd. Dit gehele proces verloopt binnen het TMS van fluX.

Video workflowmodule

Actualisatie Handboek modelmatig waarderen

DOWNLOAD hier het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde.

Handboek peildatum 31 december 2016

Het ministerie van BZK het rapport Validatie Handboek Marktwaarde 2015 gepubliceerd, uitgevoerd door ABF, Calcasa en Deloitte. Het doel van deze validatie was om te controleren of de marktwaardes, door toepassing van het Handboek 2015, tot aannemelijke marktwaardes voor alle woningcorporaties leidde. De resultaten uit het onderzoek gelden als basis voor het geactualiseerde Handboek Modelmatig Waarderen. Voor uitvoering van het onderzoek is door het onderzoeksteam gebruikgemaakt van de software van fluX. In een tijdsbestek van 1 maand 800.000 VHE’s in fluX gezet en doorgerekend zonder dat dit de performanceresultaten van andere gebruikers heeft aangetast.

Download “Validatie Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2016” validatie_handboek_marktwaardering_def.pdf – 132 keer gedownload – 769 KB

Download “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2016” actualisatie_handboek_marktwaardering_def_aangepast3-1.pdf – 162 keer gedownload – 605 KB

Handboek peildatum 31 december 2015

De vorige versie van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde werd op 17 juni 2015 gepubliceerd als onderdeel van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Dat handboek had als peildatum 31 december 2014. Voor het gebruik van het handboek over verslagjaar 2015 is een actualisatie nodig. Het handboek in deze bijlage is de geactualiseerde versie van het handboek met als peildatum 31 december 2015.

Download “Handboek 31 december 2015” actualisatie-handboek.pdf – 140 keer gedownload – 781 KB

Handboek peildatum 17 juni 2015

Dit waarderingshandboek geeft een basis voor de waardering op marktwaarde van het vastgoed in exploitatie ten behoeve van de jaarrekening van toegelaten instellingen. Hiermee is nadere uitwerking gegeven aan de wettelijke verplichting op basis van de herziene Woningwet om het vastgoed in exploitatie op marktwaarde verhuurd te waarderen.

Trainingen

trainerNa activatie van uw woningcorporatiemodule dient u binnen 3 maanden een training te volgen om zo optimaal gebruik van de module te kunnen maken. De totale kosten voor deze training bedragen EUR 425,- per persoon exclusief btw. De trainingen worden gegeven in het Planetarium te Amsterdam.

Tijdens deze training wordt kort stilgestaan bij de Discounted Cash Flow waarderingsmethodiek voor doorexploiteren en uitponden en natuurlijk het werken met het TMS van fluX.

Licentiekosten

Het TMS van fluX wordt aangeboden op basis van een vast jaarbedrag per gebruiker.  Voor €2.700,- per jaar (excl. BTW) kunt u direct aan de slag. Verder hoeft u zich zorgen te maken over back-ups en vertrouwelijke gegevens.

Reeds aangesloten

De onderstaande woningcorporaties hebben gekozen voor de oplossing van fluX.
Onze oplossing is geschikt voor zowel kleine als grote corporaties.

Maakt u gebruik van de Woningcorporatiemodule en zoekt u een taxateur of consultant

Helpdesk

Hebt u support nodig?
+31 (0)85 401 63 70
Neem contact op met onze helpdesk
Bereikbaar op werkdagen van:
09:00 – 18.00 uur