• Customize uw rapporten

    Rapporten in uw eigen huisstijl lees hier wat de mogelijkheden zijn.

Rapportages in uw eigen huisstijl

U kunt nu rapporten uitbrengen in uw eigen huisstijl!

Rapportages in uw huisstijl

fluX heeft veel aandacht besteed aan het verbeteren van de rapportages. Het taxatierapport (inclusief alle bijlagen) zijn op een groot aantal punten – lay-out technisch – sterk verbeterd. fluX biedt met de introductie van fluX VMS 2.0 alle gebruikers de mogelijkheid om het Taxatierapport (en alle bijlagen) te voorzien van uw huisstijl. Een aantal belangrijke rapportelementen kunnen wij voorzien van uw huisstijlkleuren. Zodat u een Taxatierapport – inclusief alle bijlagen – kan presenteren die aansluit bij uw organisatie met als resultaat een consistente presentatie naar buiten toe.

Wij kunnen voor u de volgende rapportelementen aanpassen:

Voorbeeldrapport met Huisstijlelementen | Kasstroom rapport

1. Rapport kopkleur

De rapport kleur  (1, 4, 5) is de meest dominante rapportkleur en deze is terug te vinden op verschillende plekken voor een consistentie presentatie. Wij adviseren om hiervoor uw primaire huisstijlkleur te selecteren. Op deze wijze zullen alle rapporten worden voorzien van de door u gekozen huisstijlkleur.

2. Tabel kopkleur

De tabelkop kleur (2) is opgebouwd uit twee stijlelementen. De kleur van de achtergrond en de font kleur (letter kleur). Dit kan uw huisstijl kleur zijn maar bijvoorbeeld ook uw secundaire huisstijl kleur.

 3. TMI Logo

Het TMI logo (3) zal alleen voor gebruikers die aangesloten zijn bij TMI getoond worden. Bent u niet aangesloten bij TMI dan zal het logo niet getoond worden.

4. Taxatierapport kop kleur

De kop “Taxatierapport” neemt de kleur over van Rapportkleur zoals omschreven in 1.

Voorbeeld huisstijl elementen | Taxatierapport

5. Taxatierapport inhoud aanduiding

De “Inhoud aanduiding” in het Taxatierapport is gebaseerd op de elementen zoals in 2 “Tabelkop kleur” is omschreven.

6. Paragraaf kleur

Het lettertype kleur kan door u – voor alle paragrafen in het “Taxatierapport” – gekozen worden. In het onderstaande voorbeeld is gekozen om voor dezelfde kleur te kiezen als het Rapportkop kleur.

Voorbeeld huisstijl elementen | Grafieken

7. Grafieklabel kleur

Een ander stijlelement is de label tekstkleur welke getoond wordt bij alle grafieken in het Taxatierapport en de bijlagen. Als kleur kunt hiervoor bijvoorbeeld uw secundaire huisstijl kleur voor kiezen.

Taxatierapport met uw eigen voorblad

Behalve het aanpassen van rapportkleuren kunnen wij uw Taxatierapport ook voorzien van uw eigen voorblad. Op deze wijze kunt u als organisatie of bedrijf uw visuele presentatie naar buiten naar een nog hoger niveau brengen.

Voorbeeldrapport met Huisstijlelementen | Voorblad Taxatierapport

Overzicht van de kosten

fluX biedt gebruikers/organisaties de mogelijkheid het Taxatierapport en rapportages aan te passen conform uw huisstijl op basis van de hieronder genoemde prijzen. Wilt u direct gebruik maken van deze mogelijkheid .

1. Aanpassing rapportkleuren

Eenmalig: EUR 55,-
Per jaar per gebruiker: EUR 55,-

2. Aanpassing rapportkleuren en voorblad

Eenmalig: EUR 1.100,-
Per jaar per gebruiker: EUR 55,-

Voorwaarden eigen voorblad: Indien u kiest voor een taxatierapport met uw eigen voorblad dan dient u zelf zorg te dragen voor het aanleveren van uw grafische huisstijl elementen, die u op het voorblad (cover) getoond wil hebben. fluX zal vervolgens zorg dragen voor een professionele opmaak en integratie van uw huisstijl. Uw eigen rapport is uiteraard alleen beschikbaar voor gebruikers binnen uw eigen organisatie.

(alle genoemde prijzen zijn exclusief btw)

Uw rapportkleuren

Wilt u uw huisstijl toevoegen aan het rapport? Ter voorbereiding kunt u alvast de kleuren definiëren welke u wilt gebruiken in het Taxatierapport en alle bijlagen. De kleuren voor uw rapport dienen te worden aangegeven door de zogenaamde HEX-codes (hexadecimaal). U kunt zelf eenvoudig op Internet de gewenste HEX-code opzoeken. Deze codes bestaan uit 6 cijfers en/of letters met een “#” ervoor. De code is samengesteld in 3 groepen van 2 cijfers en/of letters.

Kies uw kleurcode online bijvoorbeeld via: http://paletton.com. maar er zijn ook vele anderen websites. Google maar eens kleurenpalet.

Online formulier