Berichten

Vluchtelingen en jongeren wonen samen in flexbouw-complex van Elan Wonen

Woningcorporatie Elan Wonen heeft binnen negen maanden een flexibel…

Aedes over vennootschapsbelasting: ‘Laat huurders niet betalen voor beter vestigingsklimaat grote bedrijven’

Woningcorporaties gaan jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro extra…

SPW-webinar: alles over deeltijdpensioen

Corporatiemedewerkers kunnen vanaf 55 jaar kiezen om hun SPW-flexpensioen…

Aw staat huurkorting Zeeuwland toch toe

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) staat alsnog toe dat woningcorporatie…

Nieuwe modelstatuten woningcorporaties

Aedes, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties…

Amsterdamse bijdrage voor lage inkomens met hoge huur

Bewoners van sociale huurwoningen in Amsterdam die langdurig…

Intentieovereenkomst opsplitsing woningen WSG

Negen West-Brabantse woningcorporaties hebben op 11 oktober 2017…

Expeditie Begonia: samen aan zet voor wonen en zorg in de wijk

Woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten staan voor de…

Aw onderzoekt inhuur personeel corporaties via netwerken

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) doet onderzoek naar de inhuur…

Regeerakkoord Rutte III: de belangrijkste plannen voor woningcorporaties

Het kabinet Rutte III presenteerde dinsdag 10 oktober 2017 zijn…