Berichten

Handreiking datakwaliteit marktwaarde

Om de marktwaarde van hun woningvoorraad te bepalen gebruiken…

Veilig wonen in het Oranje Huis

Veilig wonen is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. De…

Aedes: Europese aanbestedingsplicht corporaties principieel onjuist

De Europese Commissie (EC) heeft aangekondigd dat het een formele…

STEP-subsidie stimuleert verduurzaming bij woningcorporatie OFW

Woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW) zet dankzij…

Aedes: Corporaties moeten kosten warmte kunnen verwerken in servicekosten

Het is de bedoeling dat woningcorporaties op basis van een wijziging…

Oproep voor 100 wijkenplan, schaalvergroting en betaalbaarheid

Nederland heeft een huizentekort en daar moet iets aan gebeuren.…

WSW vereenvoudigt aantrekken kortlopende financiering

Een nieuwe richtlijn maakt het voor corporaties eenvoudiger om…

Convenant Verbeteren Informatievoorziening getekend

Aedes, het ministerie van BZK, de Aw en het WSW tekenden op 5…

Beheer vastgoedgegevens met BIM: tips van Havensteder

Om vastgoedgegevens te beheren en te ontsluiten maakt de Rotterdamse…

Afwegingskader: particulier woonzorginitiatief wel of niet ondersteunen?

Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders krijgen steeds…