Aw: ‘Minimaal acht weken tijd voor definitief scheidingsvoorstel’

Woningcorporaties die pas laat een voorlopig oordeel van de Autoriteit…

Onderzoek passend toewijzen: huurders in de knel

Bijna alle woningcorporaties hebben hun beleid aangepast om te…

Start ZEN-themagroep Gasloze Nieuwbouw

Een groot aantal overheden en netbeheerders ondertekenden op…

Ministerie publiceert indicatie financiële mogelijkheden corporaties

Het ministerie van BZK publiceerde op dinsdag 30 mei 2017 de…

Huurdersonderzoek voor twee prestatievelden benchmark

Het grootste deel van de corporaties voert al drie jaar een huurdersonderzoek…

Meedoen aan prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid

Voldoende betaalbare woningen bieden is een kerntaak van corporaties.…

Meedoen aan prestatieveld Onderhoud & verbetering

Het prestatieveld Onderhoud & verbetering in de Aedes-benchmark…

Meedoen aan prestatieveld Bedrijfslasten

Het prestatieveld Bedrijfslasten in de Aedes-benchmark is gebaseerd…

Meedoen aan prestatieveld Duurzaamheid

Het prestatieveld Duurzaamheid in de Aedes-benchmark bestaat…

Terugblik bijeenkomst over nieuwste ontwikkelingen treasury

Aedes organiseerde op 17 mei 2017 samen met het Corporatie Treasury…