Overzicht van onze taxatiemodellen

Commerciële taxaties

Taxatiemodel BEL | EGB

Dit model is geschikt voor het waarderen van commercieel vastgoed. Zodra u succesvol de educatieverplichting heeft afgerond zal dit model voor u beschikbaar zijn. Hiermee kunnen bedrijfsruimtes, kantoren en winkels getaxeerd worden in zowel een eigenaar/gebruiker situatie of als een belegging.

Wooncomplex taxaties

Taxatiemodel WON

Dit model is geschikt voor het waarderen van wooncomplexen. De invoer maakt het mogelijk om op zowel complexniveau als woningniveau gegevens in te voeren en te verwerken. Vervolgens worden zowel een uitpond als doorexploitatie -scenario uitgewerkt.

Residuele grondwaarde taxaties

Taxatiemodel ONT

Met dit model van fluX kunt u een berekening maken van een residuele grondwaarde voor een taxatie van een (her)ontwikkeling. De module bevat zowel commerciële eenheden als woningen en is in staat kleine maar ook omvangrijke ontwikkelingen te taxeren.

Exploitatie gebonden taxaties

Taxatiemodel EXG

Dit model is een uitbreiding van het commerciële taxatiemodel waar een extra scenario wordt uitgewerkt voor het waarderen van een exploitant. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken. De taxateur geeft in de rapportage aan welke van de berekende waarde de markt weerspiegelt.

Agrarisch en landelijk vastgoed taxaties

Taxatiemodel ALV | Is nu beschikbaar

Dit model is toegespitst op agrarisch en landelijke exploitatie en betreft een uitbreiding op het commerciële taxatiemodel. Met dit model wordt een extra scenario uitgewerkt voor het waarderen van agrarisch en landelijke ondernemen. De waarde van de exploitatie wordt gesplitst in roerende en onroerende zaken.

Woningcorporatie taxaties

Taxatiemodel MVS

Wilt u als woningcorporatie uw vastgoedportefeuille waarderen conform marktwaarde in verhuurde staat, geheel volgens de het rapport “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” Het Woningcorporatiemodel is net zoals alle modellen een web-based oplossing. Middels de Excel import/export kunt u eenvoudig grote portefeuilles importeren en exporteren.

Individuele woningtaxaties

Taxatiemodel HOU (nieuw)

fluX Wonen is ontwikkeld voor en door woningtaxateurs, onnodige opties zijn geschrapt: afvinken ‘wat niet van toepassing is’ hoeft niet meer. Het taxatierapport is EBA, NRVT en EVS compliant bedrijfswoningen. Met fluX Wonen taxeert u alle soorten woningen, ook agrarische woningen.

Buy To Let (BTL) woningtaxaties

Taxatiemodel BTL (nieuw)

Het Buy To Let taxatiemodel is ontwikkeld om enkele(n) verhuurde woningen te taxeren. U kunt op basis van huurinkomsten een NAR waardering maken. Deze module kan ook gekoppeld worden aan een commerciële waardering.

Grondperceel taxaties

Taxatiemodel LAN (nieuw)

Met dit model kunt u eenvoudig de waarde van een grondperceel rapporteren indien een uitgebreide residuele grondwaarde berekening niet van toepassing  is.

Overzicht licenties en prijzen 2021 Commerciële taxatiemodellen

 • — Max —
  Licentie

  Onbeperkt aantal taxaties
  EUR 2.950,-
  (per jaar excl. BTW)

 • – Taxatiemodellen –

 • BEL | EGB | LAN Model
  Commerciële taxaties
 • HOU (nieuw)
  Individuele woningtaxaties
 • BTL (nieuw)
  Woningtaxaties
 • WON Model
  Wooncomplex taxaties
 • ONT Model
  Residuelegrondwaarde taxaties
 • EXG Model
  Exploitatiegebonden taxaties
 • ALV Model
  Agrarisch en landelijk vastgoed
 • MVS Handboek Model
  Woningcorporatie taxaties
 • – Extensies –

 • SBR Banken
 • Banken workflow
 • Pdf en Digitaal archief
 • Excel import- export module
 • Portfoliomodule
 • Tiara koppeling
 • — Max —
  Licentie

  Onbeperkt aantal taxaties
  EUR 2.950,-
  (per jaar excl. BTW)

 • – Taxatiemodellen –

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • – Extensies –

 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Nee | Ja, EUR 80,- p/j
 • — SBR Connect —
  Licentie

  Onbeperkt aantal taxaties
  EUR 1.950,-
  (per jaar excl. BTW)

 • – Taxatiemodellen –

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Nee

 • – Extensies –

 • Ja
 • Ja
 • Ja
 • Nee
 • Nee
 • Nee | Ja, EUR 80,- p/j
 • — Pro —
  Licentie

  Onbeperkt aantal taxaties
  EUR 1.425,-
  (per jaar excl. BTW)

 • – Taxatiemodellen –

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Ja

 • Nee

 • – Extensies –

 • Nee
 • Nee
 • Nee | Ja, EUR 245,- p/j
 • Nee
 • Nee
 • Nee | Ja, EUR 80,- p/j
 • — Go —
  Licentie

  Maximaal 10 taxaties per jaar*
  EUR 715,-
  (per jaar excl. BTW)

 • – Taxatiemodellen –

 • Ja

 • Ja

 • Nee

 • Nee

 • Nee

 • Nee

 • Nee

 • Nee

 • – Extensies –

 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee | Ja, EUR 80,- p/j

*Let op! Voor een Go Licentie geldt dat u maximaal 10 taxaties per jaar kunt uitbrengen.
Het plausibiliseren (goedkeuren) van taxaties valt hier ook onder.

NIEUW DE fluX REST API Extended Service Licentie

De fluX VMS Rest API1 is onderdeel van onze Extended Service Licentie. Met deze licentie kunnen de bij fluX aangesloten organisaties, de aanwezige data binnen het fluX VMS platform uitwisselen met eigen IT systemen zoals: ERP of DWH. fluX heeft er voor gekozen de Rest API te structureren op basis van de SBR VT taxanomie

De jaarlijkse licentiekosten voor het gebruik van de Rest API zijn EUR 20.000 per jaar.

1Representational State Transfer Application Programming Interface

Overzicht licenties en prijzen 2021 Individuele woningtaxaties

 • — fluX Wonen —
  Licentie

  Onbeperkt aantal taxaties
  EUR 715,-
  (per jaar excl. BTW)

 • – Taxatiemodellen –

 • HOU | LAN Model (nieuw)
  Individuele woningtaxaties
 • BEL | EGB Model
  Commerciële taxaties
 • WON Model
  Wooncomplex taxaties
 • BTL Model (nieuw)
  Woningtaxaties
 • ONT Model
  Residuelegrondwaarde taxaties
 • EXG Model
  Exploitatiegebonden taxaties
 • MVS Handboek Model
  Woningcorporatie taxaties
 • – Extensies –

 • SBR Banken
 • Banken workflow
 • Pdf en Digitaal archief
 • Excel import- export module
 • Portfoliomodule
 • Taxatie Management
 • — fluX Wonen —
  Licentie

  Onbeperkt aantal taxaties
  EUR 715,-
  (per jaar excl. BTW)

 • – Taxatiemodellen –

 • Ja

 • Nee

 • Nee

 • Nee

 • Nee

 • Nee

 • Nee

 • – Extensies –

 • Nee
 • Nee
 • Ja
 • Nee
 • Nee
 • Nee

Onze prijzen die geldig zijn vanaf 1 januari 2021. Alle getoonde prijzen zijn exclusief BTW
Is uw account afgesloten wegens het uitblijven van betalingen?

Wij kunnen uw account activeren echter zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen?

Heeft u in het verleden gebruikt gemaakt van onze applicatie en wilt u opnieuw worden aangesloten?
Dan dient u er rekening mee te houden dat er een educatieverplichting van toepassing is indien u langer
dan 30 maanden geen actieve gebruiker bent geweest in fluX VMS.

Overzicht van onze extra opties

Met onze Extra opties kunt u functionaliteiten toevoegen om efficiënter te kunnen werken.

SBR Banken

Module

Met de SBR Bankenmodule van fluX kunt u eenvoudig uw taxaties direct versturen naar de aangesloten banken (ING, ABN AMRO en Rabo). Het grote voordeel is dat u geen PKIOverheid certificaat en / of andere software hoeft te installeren. Beschikt u al over de pdf module (Digitaal archief) dan kunt u voor EUR 270,- per jaar upgraden naar de SBR Connect licentie.

Pdf / digitaalarchief

Module

Met deze functionaliteit beschikt u o.a. over de mogelijkheid om additionele pdf bestanden toe te voegen aan uw Taxatierapport. Middels een zogenaamde pdf merge  (samenvoegen) kunt u uw bestaande (TMI) Taxatierapport plus bijlagen als één pdf bestand exporteren waardoor u geen losse pdf bestanden meer hoeft te versturen.

Excel Import Export

Module

Met de Excel Import -Export module kunt u eenvoudig bestaande portefeuilles (inclusief huurregels) importeren. Maar ook het exporteren van een gedetailleerde cash flow of huurlijsten is met een druk op de knop geregeld. Deze module is onmisbaar als u grote hoeveelheden data moet verwerken.

Taxatiemanagement

Module

Deze module is voor gebruikers – die binnen uw organisatie – een coördinerende rol vervullen met betrekking tot taxaties. Met het gebruik van deze module zijn uw medewerkers in staat om u op een efficiënte wijze te ondersteunen bij de workflow stappen van het taxatieproces.

Portfolio

Module

Wanneer u regelmatig te maken krijgt met het waarderen van portfolio’s dan kunt u met de Portfolio module veel tijd  besparen. Met de portfoliomodule optimaliseert u de invoer van complex data.  Deze zeer uitgebreide module komt met een groot aantal rapportages op portfolioniveau.