• COS-3000
    Assurance-Rapport

    Lees hier de updates over onze
    COS-3000 certificering status

COS3000 Assurance Rapport 2018

Alfa Accountants heeft in opdracht van fluX de COS3000 Assurance-opdracht naar tevredenheid afgerond. Uit een eerdere analyse van Fakton, in opdracht van het Min. BZK was al gebleken dat de marktwaarderingen van fluX ruim binnen de gestelde bandbreedtes vallen. Mede hierdoor heeft onze certificerende accountant, Alfa – accountants, de COS3000 certificering naar tevredenheid afgerond!

COS3000 Assurance-rapport opvragen

AanvraagprocedureGebruikers van de woningcorporatiemodule kunnen op verzoek, een kopie van het COS3000 Assurance Rapport downloaden. Een verzoek kunt u indienen door een Support Ticket aan te maken bij de fluX  Support Desk. Bij het invoerveld “Categorie” kiest u “Woningcorporatiemodule” bij “Betrekking op” kiest u “Certificering“. Vervolgens geeft bij het invoerveld “Omschrijving” aan wat uw reden is waarvoor u het rapport wenst te gebruiken.

Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen zullen wij u een link sturen toesturen om het COS300 Assurance Rapport te downloaden.

fluX is ISO-9001 gecertificeerd

fluX is per februari 2016 ISO-9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagement systeem. Ons kwaliteitsmanagement systeem wordt jaarlijks door intern en extern door een geaccrediteerd certificeringsbureau geaudit om te controleren of ons kwaliteitsmanagement systeem aan de norm voldoet. Het doel is om ons kwaliteitsmanagement systeem continu te verbeteren van onze bedrijfsvoering. Het ISO-9001 certificaat geeft onze klanten een goede garantie dat de bedrijfsvoering van fluX op orde is en dat fluX toegewijd is aan continue verbetering.

Bekijk ons ISO-9001 certificaat

ISO9001_2008 QMS certificaat-klein
fluX – ISO 9001

Juiste berekening

Door de certificering hebben onze klanten een redelijk mate van zekerheid dat:1. het gebruik van de fluX software leidt tot een juiste berekening van de prognoses van vastgoed kasstromen, de juiste berekening van marktwaarde taxaties, de rapporten juist zijn opgesteld en dat de marktwaarde in verhuurde staat, zoals vastgelegd in RJ645 Jaarverslaglegging door corporaties én de Woningwet 2015.2. De fluX software voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en continuïteit conform de Woningwet 2015 artikel 37 lid 3. Indien de Marktwaarde in Verhuurde Staat wordt gebruikt in de dVi is verder onderzoek naar de fluX software niet nodig op basis van Hoofdstuk 4 Rubriek C van het ACCOUNTANTSPROTOCOL BESLUIT BEHEER SOCIALE-HUURSECTOR 2014.3. de beheers-, validatie- en controlemaatregelen die fluX heeft getroffen, zorgen voor een grote mate van zekerheid ten aanzien van dataveiligheid, betrouwbaarheid, validatie en continuïteit van het fluX automatisering systeem

Juistheid ISO certificaat

De certificaten zijn afgegeven door de certificeringsinstelling BM Trada. UKAS heeft BM Trada geaccrediteerd. De internationale ISO organisatie heeft accreditatie instellingen aangewezen. Op de ISO site is UKAS terug te vinden als accreditatie instelling. UKAS is het Engelse equivalent van de Raad voor Accreditatie in Nederland. Bij UKAS kan worden nagevraagd of BM Trada een geaccrediteerde certificeringsinstelling is.

Bij BM Trada kan worden nagevraagd of de certificaten inderdaad zijn afgegeven aan fluX.